+90 242 323 98 02

ÇEVRE – İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Çevre Politikamız

Filo İnşaat çevre sorumluluğu ile hareket etmekte ve gerçekleştirdiği projelerin çevre sağlığına muhtemel zararlarını önlemek amacıyla sürdürülebilir stratejiler hayata geçirmektedir. Filo İnşaat olarak, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

  • Çalışmalarımızın/projelerimizin çevre üzerindeki etkileri tespit etmek ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi almak,
  • Gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmak; israfı önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
  • Projelerimizin sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutmak; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almak,
  • Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek,
  • Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak,
  • Çalışanlarımıza, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  • Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve toplumun beklentileri gözönünde bulundurularak, yapacağımız tüm projelerde tarafların memnuniyetini sağlayan, sürekli iyileştirici bir kalite politikası benimsiyoruz.


İnsan Kaynakları Politikamız

· Sıfır iş kazası ve sıfır çevre kazası ile çalışmalarımızı sürdürmek,
· İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını en iyi şekilde yapmak,
· Yaptığımız tüm faaliyetlerde, yürürlükteki Çevre ve İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak,
· İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Bilincini sürekli geliştirmektir.